Hoppa till huvudinnehåll

Användarvillkor

Godkännande av användarvillkoren

Välkommen till webbplatsen för Konecranes, Inc. ("Konecranes", "Företaget", "vi" eller "oss"). Följande villkor tillsammans med alla dokument som de hänvisas till häri (gemensamt dessa "Användarvillkor") gäller när du använder denna webbplats, inklusive allt innehåll, alla funktioner och tjänster som tillhandahålls på eller via denna webbplats (" Webbplatsen").

Läs användarvillkoren noga innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna Användarvillkoren när detta alternativt görs tillgängligt för dig, accepterar och godkänner du att du är bunden av och följer dessa användarvillkor och vår integritetspolicy ("Integritetspolicy") och cookiepolicy ("Cookiepolicy"), som finns på följande länk: Integritetspolicy häri som hänvisning. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, Integritetspolicyn eller cookiepolicyn får du inte åtkomst till eller använda webbplatsen.

Du är införstådd med att webbplatsen och användarvillkoren tillämpliga här endast gäller för användning från företag till företag och inte för konsumenttransaktioner. Du bekräftar härmed att du och/eller företaget eller annan enhet du arbetar för eller representerar ("Ditt företag") inte eller kan inte tolkas som en konsument och att webbplatsen och dessa användarvillkor inte används av dig i konsumenttransaktioner.

Genom att använda webbplatsen godkänner och garanterar du att du kan förbinda dig själv och/eller ditt företag till dessa användarvillkor och du och/eller ditt företag uppfyller alla ovanstående behörighetskrav. Om du och/eller ditt företag inte uppfyller alla dessa krav får du inte använda och måste lämna webbplatsen.

Ändringar i användarvillkoren

Vi kan komma att från tid till annan efter eget gottfinnande ändra och uppdatera dessa användarvillkor. Alla ändringar gäller omedelbart när vi tillkännager dem, och gäller all åtkomst till och användning av webbplatsen därefter. Att du fortsätter att använda webbplatsen efter att de reviderade användarvillkoren har publicerats innebär att du accepterar och godkänner att eventuella ändringar är bindande för dig och/eller ditt företag. Du förväntas och godkänner att kontrollera den här sidan varje gång du besöker webbplatsen så att du är medveten om eventuella ändringar.

Åtkomst till webbplatsen och kontosäkerhet

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig ta bort eller ändra webbplatsen samt alla tjänster eller allt material som finns tillgängligt på den. Vi kommer inte att vara ansvariga om hela eller någon del av webbplatsen av någon orsak är otillgänglig när som helst eller för en viss period. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, till användare, inklusive registrerade användare.

Du ansvarar för:

 • Att ordna vad som krävs för att få åtkomst till webbplatsen.
 • Se till att alla personer som kommer åt webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om och följer dessa användarvillkor.

För att komma åt webbplatsen och/eller de resurser den erbjuder kan du bli ombedd att lämna vissa registreringsuppgifter eller annan information. Det är ett villkor för din användning av webbplatsen att all information du tillhandahåller på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Du godkänner att all information du lämnar för att registrera dig på den här webbplatsen eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till, genom användning av några interaktiva funktioner på webbplatsen, regleras av vår integritetspolicy och du godkänner alla åtgärder vi vidtar med avseende på din information som överensstämmer med vår integritetspolicy.

Om du väljer eller är försedd med ett användarnamn, lösenord eller annan information, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den för någon annan person eller enhet. Du godkänner att du tar ansvar för alla aktiviteter som uppstår under ditt konto eller lösenord. Du godkänner att meddela oss omedelbart om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller annat brott mot säkerheten.

Konecranes accepterar inget ansvar under några omständigheter av obehörig åtkomst med ditt valda användarnamn eller lösenord.

Vi har rätt att avaktivera användarnamn, lösenord eller annan identifierare, oavsett om den valts av dig eller tillhandahållits av oss, när som helst efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om du enligt vår åsikt har brutit mot någon bestämmelse om dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess hela innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, produktinformation, bildskärmar, video, ljud och design, urval och arrangemang av dessa) ägs av företaget, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och är skyddade av upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter och annan immateriell äganderätt eller proprietära rättighetslagar.

Du får inte kopiera, distribuera, ändra, bearbeta, offentligt visa eller framställa, återpublicera, hämta, lagra eller överföra något material på vår webbplats, med undantag av följande:

 • Din dator kan lagra kopior av sådant material tillfälligt i din dators RAM-minne när du får åtkomst till och tittar på dessa material.
 • Du kan lagra filer som automatiskt cachelagras av webbläsaren i syfte att visa förbättringen.
 • Du får skriva ut eller ladda ner en kopia av ett skäligt antal sidor på webbplatsen för eget bruk men inte för vidare kopiering, publicering eller distribution.
 • Om vi tillhandahåller skrivbords-, mobil- eller andra program för nedladdning kan du ladda ner en enda kopia till din dator eller mobila enhet enbart för eget bruk, förutsatt att du godkänner att du är bunden av vår licensavtal för slutanvändare för sådana applikationer.
 • Du får ladda och lagra reservdelshandböcker relaterade enbart till reservdelar du köper.

Du får inte:

 • Ändra kopior av något material från webbplatsen.
 • Använda illustrationer, fotografier, video eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den medföljande texten.
 • Ta bort eller ändra upphovsrätts-, varumärkes- eller andra varumärkesrättighetsmeddelanden från kopior av material från webbplatsen.

Om du vill använda material på annan webbplats än vad som anges i det här avsnittet, kontakta din förfrågan till: cppfeedback@Konecranes.com.

Om du skriver ut, kopierar, ändrar, laddar ner eller på annat sätt använder eller ger någon annan person tillgång till någon del av webbplatsen i strid med användarvillkoren, upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste returnera eller förstöra kopior av de material du har använt. Inga rättigheter, förfoganderätt eller intresse av eller till webbplatsen eller dess innehåll överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen nämns tillhör företaget. All användning av webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor är en överträdelse av dessa villkor och kan strida mot tillämplig upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

Varumärken

Vårt namn, varumärken, logotyper och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, designs och slogans är varumärken som tillhör oss, våra dotterbolags och företag som hör till Konecranes-gruppen eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan skriftligt tillstånd från företaget. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, designs och slogans på denna webbplats är varumärken som ägs av respektive ägare.

Förbjudna användningsområden

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa användarvillkor. Du får inte använda webbplatsen enligt följande:

 • På något sätt som strider mot tillämplig lagstiftning eller regleringar (inklusive, utan begränsning, lagar avseende export av data eller programvara till och från EU, USA eller andra länder).
 • Att utge sig vara eller försöka att utge sig vara företaget, en anställd i företaget, en annan användare , person eller organisation (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser eller skärmnamn som associeras med något av föregående).
 • Att vidta åtgärder som begränsar eller hämmar andra personers användning eller glädje av webbplatsen, eller som, enligt vår bedömning, kan skada företaget eller användare av webbplatsen eller utsätta dem eller oss för skadeståndsansvar.

Dessutom får du inte:

 • Använda webbplatsen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller hindra webbplatsen eller begränsa en annan parts användning av webbplatsen, inklusive deras förmåga att utföra åtgärder i realtid av webbplatsen.
 • Använda en robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt webbplatsen i något syfte, inklusive för att övervaka eller kopiera något material på webbplatsen.
 • Använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något material på webbplatsen eller för något annat icke godkänt syfte utan att först inhämta vårt skriftliga samtycke.
 • Använda någon enhet, programvara eller rutin som leder till att webbplatsen inte fungerar korrekt.
 • Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt på tekniskt eller annat sätt.
 • Försöka få obehörig åtkomst till, ingripa i, skada eller störa någon del av webbplatsen, servern där webbplatsen är finns eller någon server, dator eller databas som är kopplad till webbplatsen.
 • Attackera webbplatsen via en överbelastningsattack (denial-of-service) eller en distribuerad överbelastningsattack.
 • På annat sätt försöka störa driften av webbplatsen.
   

Tillförlitlighet gällande publicerad information

Informationen som visas på eller via webbplatsen görs enbart tillgänglig för allmänna informationssyften. Vi garanterar inte att denna information är korrekt, fullständig eller användbar. Den tillit du sätter till denna information är helt på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar som härrör från eventuell tillförlitlighet till sådant material av dig eller någon annan besökare på webbplatsen, eller av någon som kan bli informerad om något av dess innehåll.

Ändringar på webbplatsen

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera innehållet på webbplatsen, men dess innehåll är inte nödvändigtvis fullständigt eller uppdaterat. Allt material på webbplatsen kan vara utdaterat vid en viss tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

Information om dig och dina besök på webbplatsen

All information som vi samlar på denna webbplats omfattas av vår integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen godkänner du alla åtgärder som vi vidtar i fråga om dina uppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

Geografiska begränsningar

Åtkomst till webbplatsen kan vara olaglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du öppnar webbplatsen i ett sådant land gör du så på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar och regler följs. Du uppmanas härmed att bekräfta huruvida din lokala lagstiftning tillåter din åtkomst till webbplatsen.

Inga garantier

Du förstår att vi inte garanterar att filer tillgängliga för nedladdning från internet eller webbplatsen är fria från virus eller annan skadlig kod. Du ansvarar för att själv använda tillräckliga metoder och kontroller för att tillgodose dina specifika krav på antivirusskydd, skadlig kod eller annat destruktivt programskydd och riktighet vad gäller in- och utdata samt att du har en metod utanför vår webbplats när det gäller att återskapa eventuella förlust av data. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR EVENTUELL FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV EN ÖVERBELASTNINGSATTACK, ETT VIRUS ELLER ANNAT TEKNISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN INFEKTERA DATORUTRUSTNING, DATAPROGRAM, DATA ELLER ANNAT MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAT TJÄNST ELLER OBJEKT SOM DU ERHÅLLIT VIA WEBBPLATSEN ELLER PÅ GRUND AV NEDLADDNING AV MATERIAL SOM PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN, ELLER PÅ NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM LÄNKAR TILL DEN.

OM INTE ANNAT ÖVERENSKOMMITS SKER ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH EVENTUELLA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLITS VIA WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. OM INTE ANNAT ÖVERENSKOMMITS TILLHANDAHÅLLS WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH ANDRA TJÄNSTER ELLER OBJEKT "I BEFINTLIGT SKICK", "EFTER TILLGÄNGLIGHET" "MED ALLA FEL", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON KOPPLAD TILL FÖRETAGET UTFÄRDAR NÅGRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER I FRÅGA OM FULLSTÄNDIGHETEN, SÄKERHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, KVALITETEN, KORREKTHETEN ELLER TILLGÄNGLIGHETEN AV WEBBPLATSEN. UTAN BEGRÄNSNING AV VAD SOM ANGETTS OVAN GER VARKEN FÖRETAGET ELLER PERSONER SOM ÄR KOPPLADE TILL FÖRETAGET NÅGRA GARANTIER ATT WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER OCH OBJEKT SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ÄR KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT FELAKTIGHETER KORRIGERAS, ATT VÅR WEBBPLATS ELLER DEN SERVER SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN PÅ ANNAT SÄTT UPPFYLLER DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

FÖRETAGET FRISKRIVER SIG HÄRMED SAMTLIGA TYPER AV GARANTIER, OAVSETT OM DESSA ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG SAMT LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

DET OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ELLER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING.

Ansvarsbegränsning

BOLAGET, DESS KONCERNBOLAG, LICENSGIVARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, CHEFER ELLER DIREKTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, ENLIGT NÅGON RÄTTSLIG PRAXIS, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ELLER I ANSLUTNING TILL, DIN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, EVENTUELLA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN, INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER ANDRA WEBBPLATSER OCH/ELLER TJÄNSTER OCH OBJEKT SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ELLER SÅDANA ANDRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADESTÅNDSGRUNDANDE SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PERSONSKADA, SVEDA OCH VÄRK, EMOTIONELL STRESS, INKOMSTFÖRLUST, VINSTFÖRLUST, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER FÖRUTSEDDA BESPARINGAR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, DATAFÖRLUST OCH DETTA OBEROENDE AV OM DET BEROR PÅ ETT SKADESTÅNDSGRUNDANDE BETEENDE (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), ÖVERTRÄDELSE AV AVTAL ELLER ANNAT, ÄVEN OM DET ÄR FÖRUTSEBART.

DET SOM ANGETTS OVAN PÅVERKAR INTE ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Åtagande att hålla skadelös

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadelöst företaget, dess koncernbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer, och dessas respektive chefer, direktörer, anställda, entreprenörer, ombud, licensgivare, leverantörer, efterträdare från och mot alla anspråk, skadeståndsansvar, skador, domar, utdömanden, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga avgifter för juridiskt ombud) som uppstått till följd av din överträdelse av dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användning av webbplatsens innehåll, tjänster och produkter på ett sätt som inte uttryckligen godkänts i dessa användarvillkor eller din användning av information som erhållits från webbplatsen.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Lagstiftning och jurisdiktion för din användning av webbplatsen och eventuella inköp av varor via webbplatsen finns i Clark County, Ohio.

Begränsning av tid för anspråk

EVENTUELLA ÅTGÄRDER ELLER ANSPRÅK SOM DU KAN HA SOM UPPSTÅTT ELLER HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDARVILLKOREN ELLER WEBBPLATSEN MÅSTE PÅBÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDEN UPPHÖRT, ANNARS SKA DU I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG AVSTÅ FRÅN RÄTTEN ATT VÄCKA ETT SÅDANT KRAV ELLER SÅDAN HANDLING ELLER ANSPRÅK PERMANENT SPÄRRAS AV.

Ogiltighet och avstående från rättigheter

Inget avstående i förhållande till dessa användarvillkor som görs av företaget ska anses utgöra ett vidare eller fortsatt avstående från dessa villkor eller andra villkor, och om företaget skulle underlåta att utöva en rättighet eller bestämmelse enligt användarvillkoren innebär det inte att företaget avstår från denna rättighet eller bestämmelse.

Om en behörig domstol bedömer att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig, olaglig eller av någon anledning inte är verkställbar, ska denna bestämmelse tas bort eller i minsta möjliga utsträckning begränsas och de kvarstående bestämmelserna i Användarvillkoren ska fortsätta att gälla med full effekt och verkan.

Fullständigt avtal

Användarvillkoren, policyer som hänvisas till och ingår i dem utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och Konecranes, Inc. vad gäller webbplatsen och inköp av varor via webbplatsen och har företräde framför alla tidigare och samtida överenskommelser, avtal, utfästelser och garantier, både skriftliga och muntliga.